الوان ثابت | خطوط تولید

اشتراک در

خطوط تولید

خطوط تولید

این ساختمان شامل ١٥ بخش مستقل است که هر بخش توسط دستگاههای محلول ساز و مخازن واکنش و فیلترهای پرس تجهیز گردیده است .ما قادریم ١٥ نوع مختلف رنگ را همزمان تولید نماییم.تجهیزات تولید در سه طبقه می باشد که مواد محلول توسط نیروی جاذبه به بخش بعد منتقل می گردند.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید.