صنایع تحت پوشش رنگهای الوان ثابت


تنها تولید کننده رنگهای صنایع نساجی ، صنایع شوینده ، صنایع کاغذ ، صنایع پتروشیمی و بنزین ، صنایع غذایی -دارویی و صنایع بهداشتی است  


الوان ثابت در یک نگاه


شرکت الوان ثابت در سال ١٣٦١ در ٤٥ کیلومتری شهرستان همدان بعنوان بزرگترین تولید کننده رنگ و مواد کمکی نساجی در خاورمیانه با هدف پوشش صنایع نساجی و چرم تاسیس و در سال ٧٥ جهت تولید در چهار گروه رنگهای نساجی اسیدی، مستقیم، راکتیو و پیگمنت مورد بهره‌برداری قرار گرفت

رنگ های آریا

آریاسید/ رنگهای اسیدی

اطلاعات دقیق
رنگ های آریا

آریا پرینت/ املسیون پیگمنت

اطلاعات دقیق
رنگ های آریا

رنگ های آریانون/ رنگ های خمی

اطلاعات دقیق
رنگ های آریا

رنگهای آریازول/ رنگ های راکتیو

اطلاعات دقیق
رنگ های آریا

رنگهای آریامین/ رنگ های مستقیم

اطلاعات دقیق
رنگ های آریا

رنگهای آریاپرس/ رنگزا های دیسپرس

اطلاعات دقیق
رنگ های آریا

رنگهای آریاکریل/ رنگهای کانیونیک

اطلاعات دقیق
رنگ های آریا

رنگهای اسیدل/ رنگهای چرم

اطلاعات دقیق
رنگ های آریا

رنگهای آریاپیپر/ رنگهای کاغذ

اطلاعات دقیق
رنگ های آریا

رنگهای آریانیل/ رنگهای شوینده

اطلاعات دقیق
رنگ های آریا

آریاوایت/ سفیدکننده های نوری

اطلاعات دقیق
عنوان

مدیر عامل شرکت

رنگهای آریا اسید، رنگ‌های اسیدی هستند که جهت رنگرزی و چاپ الیاف پلی آمید به کار میروند. رنگهای آریا اسید با انتخاب مناسب مراحل و فرآیند می‌توان برای هردو الیاف پلی آمید ٦ و پلی آمید ٦٠٦ به کار رود.

عنوان

سمت شغلی ندارد

رنگهای آریا اسید، رنگ‌های اسیدی هستند که جهت رنگرزی و چاپ الیاف پلی آمید به کار میروند. رنگهای آریا اسید با انتخاب مناسب مراحل و فرآیند می‌توان برای هردو الیاف پلی آمید ٦ و پلی آمید ٦٠٦ به کار رود.

خدمات

خدمات فنی فروش

شما را قادر می‌سازد تا بهترین محصول مناسب جهت تولید آن شرکت را انتخاب نمائید.