اخبار الوان ثابت

صنایع تحت پوشش رنگ های الوان ثابت


تنها تولید کننده رنگ های صنایع نساجی ، صنایع شوینده ، صنایع کاغذ ، صنایع پتروشیمی و بنزین ، صنایع غذایی -دارویی و صنایع بهداشتی  


0

تعداد پرسنل

0

تعداد واحد ها

0

تعداد مشتریان

0

تعداد کالا