به الوان ثابت خوش آمدید


شرکت الوان ثابت در سال ١٣٦١ در ٤٥ کیلومتری شهرستان همدان بعنوان بزرگترین تولید کننده رنگ و مواد کمکی نساجی در خاورمیانه با هدف پوشش صنایع نساجی و چرم تاسیس و در سال ٧٥ جهت تولید در چهار گروه رنگهای نساجی اسیدی، مستقیم، راکتیو و پیگمنت مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

رنگ های نساجی

این رنگها جهت رنگرزی و چاپ الیاف پلی آمید به کار میروند.

اطلاعات دقیق
رنگ های چرم

رنگهای اسیدُل جهت رنگرزی چرم به کار میروند.

اطلاعات دقیق
رنگ های کاغذ

این رنگها جهت رنگرزی و چاپ الیاف پلی آمید به کار میروند.

اطلاعات دقیق
رنگ های شوینده

این رنگها جهت رنگرزی و چاپ الیاف پلی آمید به کار میروند.

اطلاعات دقیق
روغن و روانکارها

این رنگها جهت رنگرزی و چاپ الیاف پلی آمید به کار میروند.

اطلاعات دقیق

الوان ثابت در یک نگاه


گروه الوان ثابت یک شرکت تولید کننده و ارائه دهنده راه حل های رنگی و شیمیایی در پیشرو صنعت است، ارائه محصولات به مشتریان در سراسر جهان با مجموعه گسترده ای از رنگ ها و مواد شیمیایی.

عنوان

مدیر عامل شرکت

رنگهای آریا اسید، رنگ‌های اسیدی هستند که جهت رنگرزی و چاپ الیاف پلی آمید به کار میروند. رنگهای آریا اسید با انتخاب مناسب مراحل و فرآیند می‌توان برای هردو الیاف پلی آمید ٦ و پلی آمید ٦٠٦ به کار رود.

عنوان

سمت شغلی ندارد

رنگهای آریا اسید، رنگ‌های اسیدی هستند که جهت رنگرزی و چاپ الیاف پلی آمید به کار میروند. رنگهای آریا اسید با انتخاب مناسب مراحل و فرآیند می‌توان برای هردو الیاف پلی آمید ٦ و پلی آمید ٦٠٦ به کار رود.

خدمات

خدمات فنی فروش

شما را قادر می‌سازد تا بهترین محصول مناسب جهت تولید آن شرکت را انتخاب نمائید.