1 دیدگاه

  • تاریخ:

    ٣ نوع انبار مختلف برای نگه داری مواد اولیه که براساس نوع مواد شیمیایی و ویژگی های آن انبارداری می گردد.

    • admin
      پاسخ الوان ثابت

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید.