الوان ثابت | واحد خشک کن

اشتراک در

واحد خشک کن

واحد خشک کن

الوان ثابت مجهز به سیستم خشک کن طبقاتی با کنترل دما و رطوبت است که شامل ٥٠ قفسه است که هر کدام شامل ٨٠ سینی با ظرفیت ١٠ لیتر است.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید.