رنگ های متنوع

در صنعت نساجی کشور

4

الوان ثابت | صنایع نساجی

2769

امتیاز این مطلب:

صنایع نساجی

شرکت الوان ثابت بزرگترین تولید کننده رنگ کشور کار خود را در تولید رنگهای مستقیم و اسیدی آغاز نمود ، این شرکت که اصالتا دولتی بوده است در اوایل دهه هشتاد به یک شرکت خصوصی تبدیل شد . از آن زمان به بعد شرکت الوان ثابت تمامی توان خود را نسبت به تولید رنگهای دیگر در کشور عزیزمان ایران به کار گرفت و حاصل این تلاش افزایش زیرساختهای رنگهای مختلف در کشور بود . آنچه در ذیل به چشم میخورد حاصل این تلاش و کوششی است که به امید بی نیازی کشور از واردات به اتکای تولیدات داخلی نشانه رفته است . 

رنگ های متنوع

رنگ های متنوع

در صنعت نساجی کشور

مهدی

تست آخر

admin

پاسخ الوان ثابت

احسان

تست نهایی ارسال پیام

admin

پاسخ الوان ثابت

بی جواب

تست بی جواب

admin

پاسخ الوان ثابت

عارف

دیدگاه تست

admin

پاسخ الوان ثابت

نظرتان قابل قبول است

ارسال نظر